Help

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van VIND Bestuursrecht? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u nog te bieden heeft? Bekijk dan de online handleiding.

Liever een persoonlijke instructie? Onze trainers komen graag bij u langs. Maak een afspraak voor een gratis gebruikerstraining via 070 378 98 80 of per e-mail.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie via vindbestuursrecht@sdu.nl.

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Bestuursrecht is alleen toegankelijk voor abonnees. Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via 070 - 378 98 80 of stuur een e-mail.

Thematisch commentaar

In onderstaand overzicht vindt u de beschikbare thematische commentaren.

Waar vroeger nog een losbladige versie van Schadevergoeding werd uitgegeven, zijn de onderwerpen die onder schadevergoeding vallen nu separaat op deze pagina te vinden. Zo vindt u direct het juiste thematisch commentaar.

Tevens vindt u op deze pagina een geheel nieuw thematisch commentaar bij de gewijzigde Wet openbaarheid van bestuur.

Daarnaast hebben de auteurs van Xpert bestuursrecht ook commentaar geschreven bij de onderwerpen digitaal procederen, formele rechtskracht en omvang van het geding en geschil.Milieumaatregelschade

Een schadevergoedingsregeling kan er toe leiden dat degene tot wie de milieubeschikking zich zicht, compensatie krijgt voor de schade die ten gevolge van die beschikking of een voorschrift wordt geleden.

Naar het thematisch commentaar

Nadeelcompensatie

Onder nadeelcompensatie wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vergoeding in geld of anderzins, die een bestuursorgaan toekent aan een (rechts)persoon die schade lijdt ten gevolge van een op zich rechtmatige uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid of taak door de overheid.

Naar het thematisch commentaar

Onrechtmatige besluiten

Bij het leiden van schade door een van buiten komend onheil wordt geprobeerd deze schade te verhalen op een derde. Alleen het deel dat beantwoordt aan bepaalde regels kan met succes verhaald worden op derde.

Naar het thematisch commentaar

Onteigening

Bij onteigening wordt eigendom (meestal onroerend goed), verplicht verkocht aan de overheid. Onteigening kan alleen plaatsvinden indien voldaan wordt aan een aantal criteria.

Naar het thematisch commentaar

Planschade

Planschade is de schade die wordt geleden als gevolg van een bepaalde wijziging in het planologische regime.

Naar het thematisch commentaar