Help

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van VIND Bestuursrecht? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u nog te bieden heeft? Bekijk dan de online handleiding.

Liever een persoonlijke instructie? Onze trainers komen graag bij u langs. Maak een afspraak voor een gratis gebruikerstraining via 070 378 98 80 of per e-mail.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie via vindbestuursrecht@sdu.nl.

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Bestuursrecht is alleen toegankelijk voor abonnees. Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via 070 - 378 98 80 of stuur een e-mail.

Nationale ombudsman: Spelregels Koopinstrument en rol Nationaal Coördinator Groningen niet helder

9-10-2017

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van het zogenaamde Koopinstrument. Dit instrument is een manier voor inwoners van de provincie Groningen met onverkoopbare woningen in het gaswinningsgebied om deze aan de overheid kwijt te raken. De ombudsman beveelt het ministerie van Economische Zaken aan om helderheid te verschaffen over de rol, positie en verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hierover duidelijk te communiceren richting de Groningers.

In 2016 is de NCG een proef Koopinstrument gestart. De NAM heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om huizen aan te kopen van bewoners die ondanks uiterste inspanningen niet in staat zijn hun huis te verkopen. Deze bewoners geven aan "gevangen te zitten in hun eigen huis" door de aardbevingen in het gebied, in combinatie met een moeizaam functionerende woningmarkt. Informatie over het Koopinstrument en de procedure wordt door de NCG verstrekt en via nieuwsberichten op de site van het NCG gepubliceerd.

In strijd met vereiste transparantie
De Nationale ombudsman heeft onderzocht hoe het Koopinstrument is uitgevoerd en daarbij onder andere een klacht van een familie over de gang van zaken onder de loep genomen. De ombudsman constateert dat de klacht van de familie gegrond is. De NCG heeft onvoldoende duidelijkheid verstrekt over het proces, haar rol en de juridische status van de afwijzingsbrief die aan de familie is verstuurd. Er is door de NCG in strijd gehandeld met het vereiste van transparantie.

In strijd met vereiste van fair play
Daarnaast oordeelt de Nationale ombudsman dat het ministerie van Economische Zaken en de NCG de klachten van de familie conform de reguliere klachtenprocedure van de Awb (artikel 9:1 Awb en verder) had moeten behandelen. Het ministerie en de NCG hebben in strijd gehandeld met het vereiste van fair play.

Een fundament met scheuren
Voor de Nationale ombudsman staat deze klacht over de gevolgen van de gaswinning en de NCG niet op zichzelf, maar is het een concrete illustratie van waar een burger in zijn contact met overheid en de NCG tegen aanloopt. In april 2017 publiceerden de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman de oproep 'Een fundament met scheuren' waarin zij aan het nieuwe kabinet hun zorgen over het gebrek aan vertrouwen van Groningers in de (rijks-)overheid kenbaar maakten.

Rechtsbescherming
Door het vooraf onvoldoende helder formuleren wat van de overheid concreet mag worden verwacht, neemt het gebrek aan vertrouwen steeds verder toe. In de oproep van april gaven de ombudsman en Kinderombudsman al aan dat het van groot belang is dat er meer helderheid komt als het gaat om welke procedures, overlegvormen en betrokken instanties er zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. De onduidelijkheid waar en op welke wijze Groninger burgers hun recht kunnen halen als het gaat om besluiten, gedragingen en procedures waarin zij zich niet kunnen vinden en die verband houden met de gaswinningsproblematiek, speelt voor hen een rol van belang. Is hun rechtsbescherming voldoende en helder? Kunnen zij bijvoorbeeld bezwaar maken of zich tot de bestuursrechter wenden, is er sprake van civielrechtelijke procedures, of kunnen ze een klacht indienen?

Vervolg Koopinstrument
Mocht het Koopinstrument een vervolg krijgen en opnieuw worden uitgevoerd, dan moet de NCG volgens de ombudsman duidelijk communiceren welke werkwijze en selectiecriteria worden gehanteerd als er meer aanmeldingen zijn dan er geld beschikbaar is voor de opkoop voor woningen. Daarnaast moet de NCG vooraf helder communiceren welke mogelijkheden burgers hebben als zij zich niet kunnen vinden in een afwijzing.

Bron: Nationale ombudsman, 6 oktober 2017

Van: Sdu OpMaat Bestuursrecht nieuws.

Terug