Help

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van VIND Bestuursrecht? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u nog te bieden heeft? Bekijk dan de online handleiding.

Liever een persoonlijke instructie? Onze trainers komen graag bij u langs. Maak een afspraak voor een gratis gebruikerstraining via 070 378 98 80 of per e-mail.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie via vindbestuursrecht@sdu.nl.

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk via 070 - 378 98 80 of per e-mail.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Bestuursrecht is alleen toegankelijk voor abonnees. Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via 070 - 378 98 80 of stuur een e-mail.

Conclusie AG Hoge Raad: beslissing over onteigening gronden Hedwigepolder moet over

6-10-2017

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij haar uitspraak van juni 2016 tot onteigening van de gronden in de Hedwigepolder het Koninklijk Besluit, waarin de grond ter onteigening is aangewezen, niet streng genoeg gecontroleerd. De uitspraak moet dan ook worden vernietigd. Dat stelt (waarnemend) advocaat-generaal bij de Hoge Raad Van Oven in zijn conclusie van 29 september.

Achtergrond
In deze zaak heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 8 juni 2016 (ECLI:NL:RBZBW:2016:3332) op vordering van de Staat de vervroegde onteigening uitgesproken van negentien percelen (totale grootte ruim 305 ha) gelegen in de gemeente Hulst (Zeeuws Vlaanderen) ten behoeve van de uitvoering van het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (hierna: inpassingsplan). De onteigening is uitgesproken op basis van het Koninklijk Besluit van 14 november 2014, nr. 2014002189, (Stcrt 2014, nr. 34042). Bij dit besluit zijn de percelen in kwestie ter onteigening aangewezen als nodig voor de uitvoering van het inpassingsplan.

De overheid wil de gronden in de Hedwigepolder onteigenen zodat de polder kan worden ontpolderd ten behoeve van de natuur. Het inpassingsplan is onherroepelijk geworden door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4074). Het betreft een onteigening op basis van Titel IV van de Onteigeningswet (Ow) ter uitvoering van een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.28 Wet ruimtelijke ordening (Wro) (zie artikel 77 lid 1, aanhef en onder 1o Ow).

Standpunt advocaat-generaal
De eigenaar wil de gronden in eigendom houden en, als de ontpoldering niet kan worden voorkomen, het project zelf uitvoeren op kosten van de Staat. De rechtbank oordeelde dat de Staat mag doorgaan met de onteigening. De eigenaar heeft tegen die beslissing cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad.

De advocaat-generaal stelt in zijn conclusie, kort samengevat, dat de rechtbank met name de optie van ontpoldering zonder onteigening (de zogenoemde zelfrealisatie), waarop de eigenaar aanstuurt, onvoldoende heeft uitgediept. Ook vindt de advocaat-generaal dat bij een ontpoldering zonder onteigening niet van de eigenaar kan worden gevraagd dat hij de kosten van de ontpoldering en de nieuwe inrichting van het gebied voor zijn rekening neemt, ook al zou de Staat de kosten kunnen verhalen op, in dit geval, het Vlaams Gewest.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad die vrij is dat advies al dan niet te volgen.

De Hoge Raad verwacht op 2 februari 2018 uitspraak te doen in deze zaak.

Parket HR 29 september 2017, ECLI:NL:PHR:2017:980 en Rechtspraak.nl, 29 september 2017.

Van: Sdu OpMaat Bestuursrecht nieuws.

Terug